... ظهور عشق ...

عشق را ظهوریست ؛ که جز انتظار مرهمی بر آن نیست ...

... ظهور عشق ...

عشق را ظهوریست ؛ که جز انتظار مرهمی بر آن نیست ...

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده استریختنی‌تر از آبـــــــــروی ِ ما ؛خــــــــــون ِ تـــــــــــــــــو بود  ؛  که ریخت . . .


تا آبـــــــــــروی ما ریخته نشود . . .


۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۱ ، ۱۴:۰۴